HDBank tài trợ vốn cho dự án ĐMT

HDBank dành 7.000 tỷ đồng tài trợ vốn cho các dự án điện mặt trời

HDBank tài trợ vốn cho dự án ĐMT. Ngân hàng HDBank triển khai chương tình tài trợ dự án điện mặt trời. Thời gian kéo dài đến năm 2020, với quy mô khoảng 7.000 tỷ đồng.

Agribank tài trợ vốn dự án điện mặt trời cho cây Thanh Long.
Vietcombank tài trợ vốn cho dự án điện mặt trời Srêpok 1

HDBank tài trợ vốn cho dự án ĐMT

Theo đó, HDBank sẽ ưu tiên các dự án trong quy hoạch phát triển điện mặt trời. Những dự án đã được phê duyệt bổ sung vào dự án điện quốc gia đến năm 2020. Đặc biệt, HDBank ưu tiên các dự án có khả năng đấu nối trước ngày 30/6/2019.

Các dự án tại Ninh Thuận, HDBank ưu tiên cho vay dự án có công suất lớn (2.000 MW). Đã được Chính phủ chấp thuận triển khai và có khả năng đấu nối trước 31/12/2020.

Điều kiện để được vay là khách hàng phải có vốn chủ sở hữu từ 150 tỷ đồng trở lên. Và tỷ lệ tham gia vốn chủ sở hữu vào dự án tối thiểu là 30% tổng mức đầu tư. HDBank yêu cầu toàn bộ nguồn thu từ dự án chuyển về tài khoản thanh toán của KH tại HDBank.

HDBank tài trợ vốn cho dự án ĐMT

Các chủ đầu tư dự án điện mặt trời sẽ được vay vốn.

Nhằm bổ sung vốn đầu tư xây dựng nhà máy hoặc bù đắp khoản vốn đã đầu tư xây dựng. HDBank tài trợ vốn cho dự án ĐMT. HDBank sẽ cho vay tối đa 70% tổng giá trị đầu tư của dự án.. Với thời gian không vượt quá 12 năm.

Để bảo đảm tiền vay, HDBank yêu cầu khách hàng ký hợp đồng thế chấp song phương.  Đối với tài sản bảo đảm là nhà máy điện mặt trời, bao gồm các quyền phát sinh từ hợp đồng thuê đất, tài sản hình thành trong tương lai trên đất… Dự án cũng phải ký hợp đồng thế chấp song phương với ngân hàng đối với tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán điện giữa khách hàng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ngoài ra trong chương trình này, HDBank còn tài trợ cho các nhà thầu tham gia xây dựng các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Original Article nangluongvietnamhttp://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang-luong-tai-tao/hdbank-danh-7000-ty-dong-tai-tro-von-cho-cac-du-an-dien-mat-troi.html?fbclid=IwAR39l1w2S_OcY5yq8G_W25F3nYxWm_nsLan9wIrA2ilFEqGtUP1BklZP7tU

Share
This
Bestiani88

Post a comment