World Mate Dự An

In conclusion World Mate Dự An and even more

Sức Mạnh Hệ Thống : 81 Kw

PV MODULES : 150

Thời Gian Thi Công : 3 Tuần

vc-pie-hide-icon

Dạt Hiệu Quả Năng Lượng

Kết Quả Của Việc đạt được Hiệu Quả Năng Lượng
vc-pie-hide-icon

Mái Nhà Bề Mặt Bằng Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Là kết quả của bề mặt mái được che bởi các tấm pin mặt trời
vc-pie-hide-icon

Tiêu Chuẩn Châu Âu được Sử Dụng

Là kết quả của Tổng tiêu chuẩn Châu Âu được sử dụng

FEDERICO BESTIANI PROJECT MANAGER

  • Sự quản lý
  • Kiểm soát chất lượng
  • Giám sát thi công
  • Vận hành thử

VỊ TRÍ : Battambang (Cambodia)

NHẬN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ NGAY

Trước hết, bạn hãy điền tất cả các thông tin cần thiết để nhận được Báo giá hệ thống điện mặt trời
Lượng tiêu thụ là năng lượng sử dụng được tính bằng KWh mỗi tháng.
Bề mặt mái là kích thước của mái, đơn vị đo là mét vuông
Loại mái cho biết mái bằng phẳng hay có độ dốc.
Vị trí là Thành phố nơi bạn muốn lắp đặt.
Cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào để có được bảng báo giá năng lượng mặt trời chính xác nhất
Sau đó, chúng tôi sẽ quay lại và đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho bạn    MỤC ĐÍCH LẮP ĐẶT

    Thêm thông tin